Gimnazjum nr 1 Barcin
Kontakt
Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
ul. Polna 1
88-190 Barcin
tel. 52 383 23 92

sekretariat:
- sek@gimbarcin.pl

Gimnazjum
Uczniowie
Osiągnięcia szkoły
Konkursy 2013/2014
Dla nauczyciela
Reklama
Miasto Barcin

Szachy Barcin

Miejski Dom Kultury Barcin

Basen Barcin

Barcin na starej fotografii

Biblioteka Miejska w Barcinie

Dąb Barcin - strona kibiców

Maciuś - Polska Fundacja Pomocy Dzieciom

Statystyki reklamowe
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
E-DZIENNIK
KONKURS
Głosuj na nas raz dziennie!
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
POGODYNKA
Kalendarz
« Marzec 2015 »
Po Wt r Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Ostatnie Obrazy
Powitanie
Witamy w Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
BELFER ROKU 2014/2015 POWIATU ZNIŃSKIEGO


Ruszyło głosowanie w plebiscycie na Najsympatyczniejszego Nauczyciela!
W konkursie uczestniczy trzech naszych nauczycieli: Pani Marzena Wolska, Pan Wojciech Kowal i Pan Tomasz Woźnicki.
Możesz na niego zagłosować klikając na stronie w "Głosuj" lub wysyłając SMS-a. Wystarczy kliknąć w zdjęcie nauczyciela i wybrać metodę głosowania.
Tutaj strona z głosowaniem dostępna TUTAJ.

Dla nauczyciela, który zdobędzie najwięcej głosów w drugiej części głosowania (etap regionalny) mamy wspaniałą wycieczkę do Holandii.

Ideą naszego plebiscytu jest zaprezentowanie nauczycieli, którzy mogą być wzorem dla innych i nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Mają doskonałe relacje z uczniami, studentami i są cenionymi pedagogami.

Głosowanie zostanie podzielone na dwa etapy - powiatowy i regionalny.
POWIATOWY rozpocznie się 23 marca i potrwa do 8 kwietnia. Nauczyciele zostaną podzieleni na 20 rankingów powiatowych. Trzech, którzy zdobędą największą liczbę głosów w każdym z powiatów awansują do etapu regionalnego.
Laureat etapu powiatowego zostaje Belfrem roku 2014/15 powiatu
REGIONALNY rozpocznie się 11 kwietnia, a zakończy 27 kwietnia. W tym etapie wyłonimy trzech zwycięzców - Belfra Roku 2014/2015 województwa kujawsko-pomorskiego (I, II i II miejsce).

Podsumowanie plebiscytu odbędzie się w maju w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy

Zachęcamy Was do oddawania głosów na naszych nauczycieli
J?DRZEJ GWIZDA?A NAJLEPSZY
NewsyDnia 17 marca 2015 r. odby? si? w naszej szkole konkurs Wiedzy o Krajach Angloj?zycznych, podczas którego uczniowie mogli sprawdzi? swoj? wiedz? z dziedziny geografii, kultury, historii i polityki krajów angloj?zycznych. W konkursie wzi??o udzia? 25 uczniów.

A oto wyniki konkursu:
I miejsce: J?drzej Gwizda?a kl. IIe
II miejsce: Jakub Dre?ewski kl.Ic, Zuzanna Ruci?ska kl. IIIe
III miejsce: Zuzanna Dziurzy?ska kl.IIIa
Zwyci?zcom gratuluj?, pozosta?ym uczestnikom dzi?kuj? za udzia? w konkursie.
Nauczyciel j. angielskiego
Alicja Huszcza
SZYMON SMARUJ LAUREATEM KONKURSU HISTORYCZNEGO


W roku szkolnym 2014/2015, ucze? klasy III f Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie, Szymon Smaruj zosta? laureatem Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z historii, którego fina? odby? si? 9 marca 2015 r. Szymona przygotowa?a do konkursu Pani Ewa Go?ci?ska.
Szymon zaliczy? etap wojewódzki na 83% i zyska? wspomniany wy?ej tytu? laureata. ucze?, oprócz oceny celuj?cej z historii, jest zwolniony z egzaminu gimnazjalnego w cz??ci historia i wiedza o spo?ecze?stwie, ma ju? 100% punktów.
Jego przygoda z przesz?o?ci? zacz??a si? ju? w szkole podstawowej. Ju? wtedy bra? udzia? w konkursach historycznych. Ucze? ma ogromn? wiedz? z przedmiotu, ch?tnie czyta literatur? polecan? przez nauczyciela. Sam równie? wyszukuje ciekawostek zwi?zanych z ulubionym przedmiotem. Najbardziej interesuje go okres dwudziestolecia mi?dzywojennego, zw?aszcza pocz?tki odbudowy pa?stwa polskiego. Du?? sympati? darzy Romana Dmowskiego - polityka zwi?zanego z ruchem narodowym prze?omu XIX i XX wieku.
Cho? Szymon jest dobrym uczniem, ma piet? Achillesow?, któr? jest chemia.
Oprócz historii interesuje go wiedza o ?wiecie wspó?czesnym.
Przed Szymonem jeszcze jedno wyzwanie - etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy ?o?nierza i dzieje or??a polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy”. ?yczymy powodzenia naszemu m?odemu historykowi.

DZIE? CHEMICZNY


12 marca 2015 roku pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu przeprowadzili w naszej szkole warsztaty technik? chemii w ma?ej skali tzw. SSC czyli minimum odczynników i maksimum efektu reakcji. Zaj?cia odby?y si? w ramach Dnia Chemicznego, a uczestniczyli w nich uczniowie klas trzecich. Warsztaty sk?ada?y si? z kilku etapów.
Rozpocz??y si? od wprowadzenia, w którym przypomniane zosta?y zasady bezpiecze?stwa i higieny pracy. Nast?pnie otrzymali?my instrukcj? wykonywania do?wiadcze?, które potem przeprowadzali?my w parach. Dzia?ali?my magnezem na roztwór kwasu chlorowodorowego, obserwowali?my ?ar?oczn? mied?, badali?my, co stanie si? po zmieszaniu kwasku cytrynowego i sody oczyszczonej z wod? i s?uchali?my skwierczenia ogrzewanego nadmanganianu potasu. Po przeprowadzonych eksperymentach przyszed? czas na podsumowanie do?wiadcze? i wype?nienie kart pracy. Po dwugodzinnych zaj?ciach w grupach wszyscy uczniowie bior?cy w nich udzia? udali si? na sal? gimnastyczn? na pokaz efektownych do?wiadcze?, przykuwaj?cych uwag? d?wi?kiem i barw?. Pokazy te odbywa?y si? równie? z udzia?em uczniów, którzy wyczarowywali kolorowe p?omienie, podpalali stó? i w?asne r?ce.
Dzie? Chemiczny w naszej szkole i warsztaty przeprowadzone w technice SSC okaza?y si? bardzo ciekawe i poza walorami naukowymi przynios?y wszystkim mnóstwo dobrej zabawy. Organizatorem ca?ego przedsi?wzi?cia by?a p. Iwona Zbieranek – nauczyciel chemii.

Sebastian Borzuchowski kl. IIIb
WENANCJUSZ FINALIST? WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KURATORYJNEGO Z J?ZYKA NIEMIECKIEGO


W roku szkolnym 2014/2015 ucze? klasy III d Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie Wenancjusz Sto?owski zosta? Finalist? Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z j?zyka niemieckiego.
Sukces ten uzyska? dzi?ki wybitnym uzdolnieniom w dziedzinie nauk j?zykowych wynikaj?cych z ciekawo?ci poznawczej oraz wnikliwo?ci. Ucze? uczy si? j?zyka niemieckiego jako j?zyka dodatkowego.
Wenancjusz to zdolny i ambitny ucze?. Ch?tnie bierze udzia? w ró?nych konkursach. Najbardziej interesuje si? biologi?, dlatego swoj? przysz?o?? ucze? chce zwi?za? z medycyn?.
Opiek? dydaktyczn? nad uczniem sprawuje nauczycielka j?zyka niemieckiego pani Anna Ko?czal.

ŚWIĘTO LICZBY PI W TORUNIU


Wyjazd na event do Torunia to planowana wycieczka, na którą się wybraliśmy w silnej grupie z Barcina. Tak liczne towarzystwo gwarantowało wspaniałą zabawę i wzbudzało duże zainteresowanie tylko tam gdzie się pojawiliśmy. A jak dodamy do tego, że nasi znajomi z Bydgoszczy dołączyli do nas już w samym Toruniu to ponad 20-osobowa grupa robiła wrażenie.
Zanim jednak dotarliśmy do Torunia odwiedziliśmy kilkanaście miejscowości, gdzie dosłownie splądrowaliśmy okolice i wyjeżdżaliśmy ze zdobyczami.
BARCIN TEAM odwiedził m.in. Złotowo, Złotniki Kujawskie, Rojewo, Gniewkowo, Suchatówka i jeszcze kilka mniejszych. Co prawda 314 kilometrów nie udało się zrobić ale jakby zsumować naszą grupę to byłoby pewnie więcej…
Tak więc święto liczby PI zakończone pozytywnie.
Dziękujemy wszystkim założycielom za skrytki oraz możliwość odwiedzenia kolejnych ciekawych miejsc. Szczególnie ważną dla mnie było odwiedzenie Dąblina, niewielkiej wieś w Gminie Gniewkowo. Znajduje się tam pomnik pomordowanych bestialsko przez zbrodniarzy hitlerowskich w czasie II Wojny Światowej ponad 4000 ludzi. Takie pomniki historii, a pewnie gdyby nie geocaching to mało kto by o tym wiedział.
W tak licznej grupie również przydała się dobra znajomość języka angielskiego, bo okazało się, ze część opisów skarbów jest tylko w tym języku. Dzięki Michalina. Niestety nie wszyscy wytrzymali trudy podróży i część osób musiała zostać w busie, gdyż długie wędrówki wykończyły "mocno eksploatowane nogi". Po blisko 11 godzinach wróciliśmy do domu pełni wrażeń.
TFTC i do zobaczenia niebawem
POMYSŁOWY GIMNAZJALISTA


10 marca w naszym Gimnazjum odbył się I Powiatowy Konkurs Kreatywności POMYSŁOWY GIMNAZJALISTA. Do konkursu zostały zaproszone Gimnazja z powiatu żnińskiego. Udział zgłosiły 3 gimnazja, które wystawiły do rywalizacji w sumie 6 drużyn. Konkurs zorganizowały chętne osoby z klasy IIIb z wychowawcą.
Konkurs rozpoczął się kilka minut po 12. Już samo powitanie wzbudziło duże zainteresowanie, ponieważ Patryk Paliwoda, uczeń liceum sterując latającym nad naszymi głowami dronem robił uczestnikom zdjęcia i nakręcił film. Po powitaniu odbyła się I cześć konkursu, która trwała 50 minut. Każda z drużyn, przyjeżdżając na konkurs, wzięła z sobą wcześniej przygotowaną krzyżówkę, którą rozwiązywali przeciwnicy. Hasłami miały być odpowiedzi na pytania związane z fizyka, techniką informatyką. Drużyny zgrabnie poradziły sobie z tym zadaniem. Gdy jury oceniało rozwiązania, młodzież udała się na stołówkę na obiad. Potem kilkoma zabawami integracyjnymi pobudzili swoją kreatywność, by rozpocząć II etap konkursu – przygotowanie Gimnazjalisty, tworu, który miał się poruszać, porozumiewać z publicznością. Młodzież miała użyć do wykonania tego zadania tylko rekwizyty przygotowane przez organizatorów, były tam min. balony, sizal, łapki na myszy, recepturki, worki na śmieci, rolki taśmy klejącej. Prawie wszyscy na wykonanie zadania przeznaczyli całe 90 minut. Uczniowie pracowali jak mrówki skrzętnie obmyślając i tworząc swojego Gimnazjalistę. W końcu nadszedł czas na prezentację. Spotkaliśmy się ponownie na sali gimnastycznej i tam, w wylosowanej kolejności, rozpoczęły się prezentacje efektów pracy. Stworzeni podczas konkursu Gimnazjaliści byli bardzo kolorowi, śmiesznie wyglądali, dużo mówili o swoich kolegach, nie każdy jednak wziął pod uwagę wszystkie elementy, które miały być oceniane. Z niecierpliwością, jedząc przygotowaną przez Panie kucharki drożdżówkę, integrując się podczas rozmaitych wspólnych zabaw, czekaliśmy na wyniki obrad jury. Oceny dokonywali: przedstawiciele Rodziców- p.Magdalena Polak, p.Kamila Szczepaniak; przedstawiciele Nauczycieli - p.Iwona Zbieranek, p.Izabella Forgiel; przedstawiciele uczniów - Sandra Derengowska, Piotr Ławiński, Konrad Wachowski, Sebastian Borzuchowski. Jury przyznało: I miejsce - grupie z Gimnazjum z Piechcina w składzie Marcelina Michalak, Weronika Szykanowska, Zuzanna Kopczyńska (otrzymali tablety); II miejsce – grupa z Gimnazjum z Piechcina w składzie: Daria Broda, Weronika Wójcik, Wiktor Maciejewski (otrzymali słuchawki); III miejsce-grupa z Gimnazjum z Gąsawy w składzie: Emilia Starczewska, Jan Nyka, Mateusz Prosianowski (otrzymali pendrive). Pozostali uczestnicy otrzymali ramki do zdjęć oraz inne gadżety: smycze, karty do gry, notatniki, długopisy. Opiekunowie - książki na temat kreatywności. Uczestnicy dostali tak wspaniałe nagrody oraz pracowali z pełnymi brzuszkami :-) dzięki: Radzie Rodziców, Dyrektorowi Gimnazjum Pani Lidii Kowal, Pani wicedyrektor Marzenie Wolskiej, Pani Edycie Szóstak-Ławińskiej, Firmie Anemon z Ciechocinka, Firmie Polish Agro z Bydgoszczy, prywatnemu sponsorowi. My, organizatorzy, mamy nadzieję, że konkurs będzie kontynuowany w kolejnych latach! Ja, marzę sobie, że chociaż część klasy od września będzie uczęszczała do barcińskiego liceum i wspomoże organizację konkursu za rok.
Dziękuję: Michalinie Barczyńskiej, Zuzi Rydlewskiej., Sandrze Derengowskiej, Kindze Czajczyńskiej., Natalii Szczepaniak, Izie Marczak, Julii Sosnowskiej,Kornelowi Zbieranek, Konradowi Wachowskiemu, Mateuszowi Krakowiak, Oskarowi Skowrońskiemu, Piotrowi Ławińskiemu,Danielowi Nowakowskiemu, Filipowi Andler,Sebastianowi Borzuchowskiemu, Tomkowi Gałęzewskiemu.
Agata Wojciechowska

Zdjęcia z konkursu można zobaczyć w naszej szkolnej galerii.
Zapraszamy
MISTRZOSTWA SZKOŁY W SIATKÓWCE KLAS I


Właśnie zakończyły się Mistrzostwa Szkoły w piłce siatkowej klas 1, które toczyły się w zimowe, poniedziałkowe popołudnia w systemie każdy z każdym. Uczestnicy rywalizowali w drużynach mieszanych, dziewczęta razem z chłopcami. Po odbyciu 2 kolejek spotkań tryumfatorem została klasa 1 A uzyskując 11 punktów w klasyfikacji końcowej. Na miejscu drugim miejscu uplasowała się klasa 1 C z wynikiem 9 punktów, a na 3 stopniu podium stanęła klasa 1 D zdobywając 8 punktów. Jak widać, walka o zwycięstwo była zażarta, a różnice punktowe na podium minimalne. Należy zwrócić uwagę, że tegorocznej edycji rozgrywek towarzyszyła atmosfera dobrej zabawy w duchu rywalizacji sportowej. Celem cotygodniowych spotkań była popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży szkolnej oraz kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.
Dnia 9 marca 2015 roku odbyło się oficjalne zakończenie rozgrywek siatkarskich połączone z oficjalną dekoracją wymienionych wyżej zespołów. Zawodnicy drużyn, które stanęły na podium Mistrzostw otrzymali tłoczone medale z pamiątkowym grawerunkiem, a Mistrzowie Szkoły odebrali trofeum, które stanie w ich klasie. Poniedziałkowe popołudnie uświetnił również mecz towarzyski pomiędzy zwycięską drużyną a „resztą świata”, czyli zespołem pozostałych reprezentantów klas 1.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział i już dziś zapraszamy do uczestnictwa w rozgrywkach klasowych w piłce nożnej klas 1, które odbędą się na „Orliku” Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Więcej informacji u G. Rydlewskiego.


Zdjęcia z Mistrzostw Szkoły w piłce siatkowej klas 1

Poniżej składy drużyn medalowych:
1 miejsce – klasa 1A:
1.Wiktoria Tomczyk
2.Wiktoria Rządkowska
3. Julia Jackowska
4. Monika Nowicka
5. Michał Pilarski
6. Borys Skowroński
7. Szymon Zeidler
8. Mikołaj Jabłkowski


2 miejsce – klasa 1 C:
1. Maria Wolska
2. Olga Gwizdała
3. Julia Maciejewska
4. Dagmara Rembisz
5. Martyna Wypijewska
6. Bartłomiej Jakubczyk
7. Klaudiusz Ciesielski
8. Szymon Różnowski


3 miejsce – klasa 1 D:
1. Nikola Stróżewska
2. Sylwia Malińska
3. Paulina Małodzińska
4. Sandra Sajdera
5. Miłosz Napierała
6. Bartosz Simon
7.Michał Stróżewski

ASAMBLAŻE


W bibliotece naszej szkoły mogliśmy obejrzeć nietypowe prace uczniów klas trzecich wykonane na lekcji plastyki pod okiem p. Agnieszki Korzempy. Uczniowie pracując w grupach wykonali asamblaże-kompozycje z przedmiotów gotowych, trójwymiarowe odmiany kolażu. Wzorując się na twórczości Władysława Hasiora podjęli próbę artystycznej prowokacji, której efektem były m.in. prace pt.: "Tonąc w długach", "Jesteśmy marionetkami IV władzy" czy też "Walka o Krym". W naszej szkolnej galerii możemy zobaczyć zdjęcia. Zapraszamy

WARSZTATY - SAMOOKALECZENIA
Newsy

9 i 11 marca w naszym Gimnazjum odbyły się warsztaty dla uczniów klas pierwszych. Tematem były samookaleczenia. Zajęcia prowadziła przedstawicielka Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Żninie p. Paulina Nowak.
Celem zajęć było sprawdzenie czy uczeń potrafi:
- nazwać problem samookaleczenia,
- podać różne rodzaje samookaleczenia,
- wskazać przyczyny samookaleczenia,
- zna role świadka przemocy w procesie samookaleczenia,
- wie gdzie pozyskać informacje i szukać pomocy.

Jedną z form agresji jest agresja skierowania na siebie, czyli autoagresja. Młodzi ludzie często ulegają modzie "na cięcie się" oraz nie radzą sobie z emocjami. Dlatego też poznajom rodzaje przemocy, przyczyny autoagresji, wskazują jej formy oraz cele i skutki.
Młodzież poprzez udział w zajęciach zostaje zaznajomiona z formami przemocy osobie dokonującej autoagresji oraz zna rolę świadka. Zajęcia miały na celu uzyskanie metod alternatywnych do autoagresji radzenia sobie z emocjami.


HUBERT KUFEL MISTRZEM XII EDYCJI WIRTUALNEGO PUCHARU ŚWIATA


Hubert Kufel absolwent barcińskiego Gimnazjum i uczeń trzecie roku Informatyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został zwycięzcą XII edycji Wirtualnego Pucharu Świata. Dla Huberta był to pierwszy tytuł mistrzowski w karierze. Wcześniej stawał na niższych stopniach podium.
Gratulujemy
Najlepszy gimnazjalista - Radosław Wisz zajął czwartą lokatę.
Tytuł wicemistrza zdobył Damian Kaśków, a trzecią lokatę wywalczył Mateusz Fabjański
Wyniki dostępne tutaj.